top of page
 • Er det lønnsomt med soltak i Norge?
  Det korte svaret er JA. Alternativet er vanlig taktekke. Med soltak får du penger igjen litt og litt, til det har betalt seg ned selv. Tiden det tar vil variere med hvilken løsning du velger og pris på strøm i framtiden. Et tradisjonelt taktekke kan aldri gi deg pengene igjen.
 • Er Norge, med sitt kjølige klima, egnet for solenergi?
  Ja. Solpaneler yter aller best når det er sol og kjølig. Litt avhengig av hvor du bor, vil du ha produksjon fra februar-oktober. November-desember og januar vil likevel ikke produsere noe særlig, så da er du avhengig av å kjøpe strøm. Vår/sommer vil vanligvis gi deg mer strøm enn du bruker selv, og du kan da selge tilbake til strømnettet.
 • Hva betyr BIPV?
  Det står for Building Integrated Photo Voltaic, på norsk blir det bygningsintegrerte soltak. Det vil si at soltaket er selve taktekket, i motsetning til tradisjonelle solpanel, som monteres oppå eksisterende taktekke.
 • Hva skjer med BIPV framover?
  Integrerte soltak og fasadeløsninger kommer. Det er opp til oss som leverandører å utvikle enkle systemer. Byggesett som legges enkelt, med høy kvalitet og best mulig pris til deg som kunde.
 • Hvorfor så små panel? 0,72 m2?
  De er tilpasset norsk byggstandard: 60x120 cm. Dette gjør montasje enkelt. Sammen med doble herda og laminerte glass gir det også et veldig sterkt tak som kan legges overalt.
 • Hvor tett er soltaket fra Hassel Solar?
  Det er minst like tett som takstein eller skiferstein.
 • Hva er vekt pr m2?
  18 kg/m2
 • Snø på soltaket-glir den av?
  Ja, men det er også avhengig av vinkel. Bratt vinkel er bedre. Våre tak er in-line, og det er lite plass for feste til snø. Men snøen kan ise fast med underkjølt regn, og da kan den bli liggende, som på alle soltak.
 • Kan en montere disse panelene på fasader?
  Ja, det går fint. Vi monterer de første veggene i september.
 • Hvorfor er det et poeng at du kan gå på våre paneler?
  Det er enkelt når du skal montere soltaket vårt. Leggehastigheten blir bedre. Om du må skifte ut et panel, er det lett å gjøre.
 • Finnes det tredjepartsvurderinger av Hasseltaket?
  Ja. De ulike komponentene har sine egne sertifiseringer (som CE etc.), mens hele taket er vurdert av Multiconsult i 2023. Rapporten kan lastes ned her.
 • Hvor mye strøm leverer Hasseltaket?
  Effekten er på 166 Wp/m2. Får å se produksjonen gjennom året, må en bruke datasimulering. Tar du installert effekt i kW x årstallet på stedet, får du estimert kWh/år. Eksempel-grov kalkyle: 150m2 soltak. 150m2 x 166W = 24,9kW installert med solpanel. Årstallet på stedet: 900 Årsproduksjon: 24,9 kW x 900 =22410 kWh pr år.
 • Hva er årstall?
  Det er innstråling på stedet der en bor. Det vil variere hvor i landet du er, fra 800-1000. Jo høyere tall, desto mer sol. Sør/Østlandet ligger på rundt 900.
 • Hvor lenge varer Hasseltaket?
  Vårt designmål er 50 år. Garantien fra produsenten er 15/30 år. 15 år på panelene, og 30 års produksjons-garanti.
 • Hvor lenge leverer taket strøm?
  Garantert 30 år, med minsteproduksjon lik 80% av ny produksjon.
 • Hvor installeres inverteren?
  Elektrikeren velger en passende plassering for inverteren: den kan stå både innendørs og utendørs. Vi anbefaler Growatt-invertere, og de opererer opp til 55 grader C.
 • Hvordan fester jeg beslagene på siden?
  Alu-beslagene våre festes med de samme klemmene som solpanelene og skrus inn på siden.
 • Hvorfor er det viktig med full lufting under panelene?
  For å få et tak til å vare lenge, er det essensielt med god lufting. Solpaneler yter også mer under lavere temperatur, så derfor er det viktig med luft så det ikke blir for varmt under panelene. Det kommer alltid kondens og fuktighet under takpanner, ståltak og soltak. Det viktige er å få det luftet ut når sola kommer. Da fordamper kondensen, og tørkes ut av varm luft.
 • Hvorfor full åpning oppe og nede?
  For å få best mulig lufting så taket ligger i mange år.
 • Hvorfor aluminiumsbeslag-det er vel billigere med stål?
  Alu ligger lengst på grunn av metallets egenskaper. Og siden alu er mykt, vil det heller aldri skade glasset.
 • Kan det monteres snøfangere på soltaket?
  Ja, de kan monteres både på solpanel og passive panel. Festes på klemprofilene som på vedlagte bilde. Hver snøfanger leveres pulverlakkert og blir en integrert del av taket. Modulene er ca 120 cm brede, altså over to moduler, og kan festes hvor som helst på klemprofilene (uavhengig om det er dummypaneler eller solpaneler). Snøfangere kan ettermonteres.
 • Må en bruke snøfangere?
  Det er regler og forskrifter på dette. Der det er personell-transport er det påbudt. Over innganger og terrasser må du ha det. På høye bygninger må en også være nøye, og føre var. Snøfanger-rørene vil gi noe skygge der de monteres over solpanelene.
 • Vann nedover på soltak får stor fart-hvordan håndteres dette?
  Vi har sett at noe vann kan komme over takrenna. Dette kan løses ved å løfte takrennen opp, eller trekke lekten lenger inn på taket.
bottom of page