top of page

Grønt skifte nedenfra?

Energi og Klima har en artikkel knyttet til den massive utbyggingen av solenergi vi har foran oss, og problemstillingen med solparker og industrielle utbygginger.

Essensen i artikkelen er at vi må unngå å bygge ned natur, i særdeleshet skog og myrområder, og samtidig unngå inngripende konflikter med lokalmiljøene.


Mye av nøkkelen til suksess på dette området, altså både betydelig økt utbygging, mindre naturødeleggelser og lavere konfliktnivå, finner vi over hodene våre.

Å bruke takflater, enten det er låver, lagerbygg, kjøpesentre eller private hus, er derfor det opplagte alternativet når solenergi nå står foran en stor vekstperiode i Norge.

Alle bygg har et tak. Flate tak kan enkelt bygges ut, og skråtak kan fylles med solcellepaneler: for nyere hus kan man velge utenpåliggende solcellepaneler, mens for nye hus og for hus som har behov for rehabilitering av tak kan velge soltak. Da får man både taktekking og solcelleanlegg i et og samme tak.


I EU reguleres det fremover slik at man ikke kan bygge nye næringsbygg uten å ha installert solenergi, og det er ikke utenkelig at tilsvarende løsning kommer for andre typer bygg - eksempelvis eneboliger og hytter. Med Hasseltaket så vil kundene få et ekstremt varig soltak: selve panelene har glass på begge sider (glass slites ikke, og glass brenner ikke), og festene som er produsert i aluminium, er uten kanter eller fordypninger. Dette gir et visuelt vakkert tak, men også et tak som er tett og robust.


Her fra en låve i Drammensområdet som fikk Hasseltak nå i vinter - siden den likevel måtte ha nytt tak. Les hele artikkelen i Energi og Klima her.
59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page