top of page

Bør jeg skifte hele taket?

Her er et typisk scenario som en del av våre kunder står i: plutselig så oppdager man en liten lekkasje. Det kan være drypping ned gjennom innertak, eller det kan være man oppdager et litt fuktig område på kryploftet, der det egentlig skal være helt tørt. Taket er 25-30 år gammelt, kanskje eldre, men har tilsynelatende gjort jobben som tak all den tid. Frem til nå.Alle vet at takjobber kan være kostbare, og problemstillingen kan da være: skal man lappe på det gamle taket, eller bør man bare ta en prat med banken og skifte det hele?

De aller, aller fleste velger det siste. Rett og slett fordi det sjelden er kun et svakt punkt på et eldre tak. Fikser man et område, så går det kanskje kort tid før et nytt problemområde dukker opp. Og til slutt så må jo hele taket skiftes uansett.

Når den beslutningen er tatt, så blir ofte spørsmålet om man skal velge samme tak som man hadde før, typisk takstein i betong (vanlig takstein) eller stålplater som ser ut som takstein, eller om man skal legge et helt soltak. Selve jobben med å fjerne det gamle taket og legge nytt, det blir jo likt uansett. Stillas og sikring på tak må man uansett ha. Det samme med beslag rundt pipehatter og møne og vannbord og alt det her. En del av jobben kan man gjøre selv, dersom man er nevenyttig og har anledning til det, men skal du ha profesjonelle fagfolk så ha en tett dialog med dem for å sikre kvalitet og fremdrift. Og alltid god HMS!


Utover selve forarbeidet, stillaser og slikt – hva koster et tak?

Vi så litt på ulike tak, og gjorde et raskt overslag på hva et 100 m2 tak typisk ville koste. Her er det selvfølgelig også variasjoner innenfor hver kategori, men for å gi et bilde av hva man snakker om dersom du vurderer å skifte hele taket:

Skifer kr. 125.000,-

Billig takstein kr. 37.000,-

Glasert takstein kr. 135.000,-

Ståltak kr. 65.000,-

Hasseltak (soltak) kr. 170.000,-


Soltak er noe dyrere i innkjøp enn andre alternativ. Men husk – dette er et tak som vil produsere om lag 15.000 kWt hvert år. Det er over halvparten av hva en normal enebolig bruker hvert år. Dersom man regner èn krone som strømpris (inkl nettleie og avgifter – langt lavere strømpris enn vi har sett i 2022…) så sparer man altså 15.000,- hvert år. Og taket er garantert å produsere solenergi i minst 30 år! Differansen til andre typer tak er med andre ord tjent inn på et par år, og hele taket er helt nedbetalt på under halvparten av levetiden.


Så - bør man skifte hele taket hvis du har en liten lekkasje? Snakk med dyktige fagfolk, ofte vil det være dyrere på lang sikt å lappe på et dårlig tak, fremfor å skifte hele taket. Og har du anledning, så gjør et regnestykke på hvorvidt soltak er et alternativ for deg. Det kan også være verdt å merke seg at en rekke banker tilbyr grønne lån, miljølån, for slike tiltak. Som regel så får du da gunstig rente i hele perioden, og gjerne også 0% rente det første året. Og selvfølgelig – et soltak er berettiget Enova-støtte. Det er også verdt å ta med seg i vurderingen.

211 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page